MANŽELSTVÍ
048 Manželství - Co narcista udělá, když nad vámi začne ztrácet kontrolu
April 19, 2023
Ponořte se do našeho podcastu, kde odhalujeme temné tajemství narcistických vztahů: "Nikdy nemůžete vyhrát." Společně se ponoříme do světa narcistické poruchy osobnosti, zkoumáme dynamiku moci, kontroly a dominance a odhalujeme strategie, kterými narcisté udržují své oběti pod palcem.
 Přidejte se k nám, jak hledáme cestu k uzdravení a sebeuvědomění. Sdílejte své zkušenosti a získejte podporu od naší uzavřené komunity, která prochází stejným procesem. Naučte se, jak překonat strach a postavit se sami za sebe. Společně budeme bojovat za svobodu, lásku a respekt, který si každý zaslouží. 

Poslouchejte náš podcast a začněte cestu k osvobození od narcistického tyrana. 
 
V tomto podcastu se zabýváme narcistickými vztahy a jejich klíčovým rysem: "Nikdy nemůžete vyhrát." Narcistická porucha osobnosti se projevuje touhou po moci, kontrole a dominanci. Narcisté využívají vztahy jako zdroj potvrzení svého ega a moci. Pokud tyto potřeby nejsou naplněny, považují vztahy za nefunkční a opouštějí je nebo se jim vyhýbají.

Uzdravení z narcistického vztahu zahrnuje získání vlastní autonomie, moci a sebejistoty, což znamená překonat úrovně vědomí a odmítnout postoj oběti. Narcisté se snaží zabránit růstu oběti, protože by tím ztratili kontrolu. Jakmile oběť získává větší moc a sebejistotu, stává se pro narcisty nepřijatelná a cílem jejich manipulace.

Narcisté se obávají odhalení a ztráty kontroly, a proto se snaží zničit vztahy oběti s přáteli, rodinou a kolegy. Používají pomlouvačné kampaně a manipulaci k udržení svého vlivu. Narcisté upřednostňují vztahy, které mohou kontrolovat, a často zaujímají vedoucí pozice, aby měli větší moc a kontrolu.

Když narcista ztrácí kontrolu nad obětí, může reagovat pomstychtivě a agresivně. Proces uzdravení zahrnuje uvědomění si vlastních obav a postavení se proti týrání. Uzdravení může být náročné a dlouhodobé, ale je to nezbytný krok k osvobození od narcistického vztahu.

Podpora a společenství lidí, kteří procházejí podobným procesem, může být cennou součástí uzdravení. V uzavřených komunitách mohou oběti nalézt odpovědi na své otázky a sdílet zážitky s lidmi, kteří jim rozumějí. V případě ohrožení je důležité vyhledat okamžitou pomoc a využít služeb organizací, které poskytují poradenství a ochranu obětem domácího násilí a psychického týrání. 


❤️ Eva a Miroslav Sázovský jsou manželé, kteří jsou hostiteli podcastu MANŽELSTVÍ . Je to podcast plný lásky, porozumění a sdílení toho, jak vypadá vědomý vztah a budování manželství.

🙋‍♀️ Ing. Eva Sázovská Andriessen je mezinárodně uznávanou koučkou a mentorkou osobních vztahů , která je certifikována u Katherine Woodward Thomas a pomáhá lidem s rozcházením a přivoláním si toho pravého .

🙋‍♂️ Ing. Miroslav Sázovský je nezávislý profesionální kouč a mentor , který pomáhá podnikatelům budovat vysokou kulturu důvěry, připravit lídry na budoucnost, optimalizovat růst a expanzi, sladění organizace po fúzi a akvizici, sladění organizace , vytváření strategií pro VUCA prostředí, uzdravit vztahy na pracovišti nebo vybrat správné lidi do týmu. 

Společně založili a vedou 🛟 privátní podpůrnou skupinu pro oběti narcismu 

👉 Pomáhají odhalit toxicitu ve vztazích a uzdravit psychicky nebezpečné prostředí nejen na pracovišti, ale i v zájmových organizacích, klubech a rodinách. 

---
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.