MANŽELSTVÍ
023 Manželství - Kompromis není dohoda
May 23, 2022
Musíme najít nějaký kompromis, aby naše manželství mohlo dále fungovat. Pokud ve vašem manželství vznikne konflikt, tak nestačí najít nějaký kompromis. Kompromis totiž znamená ústupek nebo nenaplnění očekávání všech zúčastněných stran. Kompromis je bolestivým řešením - manželé často volí "menší zlo". V tomto podcastu si budeme povídat o vytváření a uzavírání jasných dohod. Prozradíme vám něco, co je součástí každé dohody, ale nikdo to moc nedělá a díky tomu dohody nejsou celé a kompletní. Jinak řečeno, nejsou plně funkční.
 Video záznam podcastu najdete na našem kanálu YouTube. 

Pokud dohody nejsou jasné, tak to často vedou k obviňování, obhajování, frustrace a rezignace. 

 Proč kompromisy v manželství nefungují?


Dívali jste se někdy na manželství jako na síť konverzací? Pokud ne, tak si to teď dovolte. Podívejte se na manželství jako na síť konverzací. Při konverzaci používáte jazyk. Jazykem myslíme veškerou interakci sami se sebou a ostatními. Co byste v manželství chtěli? Síť dohod nebo síť kompromisů? 

Komunikace není jen to, co říkáte, ale i to, co si druhá strana interpretuje. 

Každý z nás má nějaká očekávání a pokud je neumíme jasně a srozumitelně komunikovat, tak pravděpodobně nedojde k jejich naplnění. Což nám způsobuje pocity zrady, zklamání, frustrace a třeba i rezignace. Toto jsou emoce, které mohou přejít do dlouhodobých nálad, které začnou podkopávat kulturu důvěry vašeho partnerského vztahu

Kompromis tedy není optimálním řešením, protože ve skutečnosti znamená ústupek nebo nenaplněná očekávání obou zúčastněných stran. 

Lepším řešením jsou jasné dohody, které uzavírají cyklus dohody. 

Dohoda se skládá z:


Obecně lze říct, že nikdo z nás většinou nestuduje jednotlivé konverzační akty jako je například požadavek, nabídka, slib a deklarace. Díky tomu naše požadavky a sliby nejsou celé a kompletní a jsou nejasné, což vede k narušení integrity vztahu a porušení důvěry ve vztazích. 

Jasná dohoda v manželství


Jasná dohoda je taková, kdy se manželé dohodnou na podmínkách spokojenosti, kritériích úspěchu, nejlepší a nejhorší výsledky. Musí dojít ke sladění obou stran s podmínkami spokojenosti. Položte si otázky:

  1. Uzavřeli jste dohodu o úspěchu vašeho manželství? 
  2. Jaké jsou podmínky spokojenosti?
  3. Jaká jsou kritéria úspěchu?
  4. Uzavíráte cyklus dohody s každou dohodou?

Uzavření cyklu dohody


Dohoda není uzavřená, dokud není uzavřený cyklus dohody. Uzavřením cyklu dohody ve vztahu vytváříte důvěru a spokojenost. 

Pokud nedojde k uzavření cyklu dohody, lidé často říkají: 


Vždy existují dva cykly uzavření dohody. Na straně toho, kdo realizuje dohodu a na straně příjemce. Jeden způsob, jak uzavřít cyklus dohody na straně vykonavatele je ctní slova v době, kdy má být dodrženo. Na straně příjemce to je vyjádření úrovně spokojenosti (spokojenosti nebo nespokojenosti). 


❤️ Eva a Miroslav Sázovský jsou manželé, kteří jsou hostiteli podcastu MANŽELSTVÍ . Je to podcast plný lásky, porozumění a sdílení toho, jak vypadá vědomý vztah a budování manželství.

🙋‍♀️ Ing. Eva Sázovská Andriessen je mezinárodně uznávanou koučkou a mentorkou osobních vztahů , která je certifikována u Katherine Woodward Thomas a pomáhá lidem s rozcházením a přivoláním si toho pravého .

🙋‍♂️ Ing. Miroslav Sázovský je nezávislý profesionální kouč a mentor , který pomáhá podnikatelům budovat vysokou kulturu důvěry, připravit lídry na budoucnost, optimalizovat růst a expanzi, sladění organizace po fúzi a akvizici, sladění organizace , vytváření strategií pro VUCA prostředí, uzdravit vztahy na pracovišti nebo vybrat správné lidi do týmu. 

Společně založili a vedou 🛟 privátní podpůrnou skupinu pro oběti narcismu 

👉 Pomáhají odhalit toxicitu ve vztazích a uzdravit psychicky nebezpečné prostředí nejen na pracovišti, ale i v zájmových organizacích, klubech a rodinách. 

---
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.