MANŽELSTVÍ
058 - Co je to reaktivní obrana u obětí narcismu
September 5, 2023
Když oběti přejdou do fáze reaktivní obrany, často narazí na neporozumění a komplikace ve vztazích s rodinnými příslušníky, právními zástupci, policií, úřady a dokonce i s přáteli. Tito lidé mohou následně vnímat obranné chování oběti jako agresivní nebo násilné. I když oběť nemá důkazy o minulém násilném chování pachatele, protistrana může disponovat audiovizuálními nahrávkami nebo svědectvími těch, kdo byli svědky jejího zdánlivě „šíleného“ chování. To, co je ovšem často přehlíženo, je kontext dlouhotrvajícího zneužívání, kterému oběť čelila měsíce či roky. Její aktuální reakce jsou pak formou reaktivní obrany, což je fenomén známý jako reaktivní zneužívání.
Pokud vás téma zajímá, tak si můžete přečíst celý článek: Proč mi nikdo nevěří, že mi ubližuje?

❤️ Eva a Miroslav Sázovský jsou manželé, kteří jsou hostiteli podcastu MANŽELSTVÍ . Je to podcast plný lásky, porozumění a sdílení toho, jak vypadá vědomý vztah a budování manželství.

🙋‍♀️ Ing. Eva Sázovská Andriessen je mezinárodně uznávanou koučkou a mentorkou osobních vztahů , která je certifikována u Katherine Woodward Thomas a pomáhá lidem s rozcházením a přivoláním si toho pravého .

🙋‍♂️ Ing. Miroslav Sázovský je nezávislý profesionální kouč a mentor , který pomáhá podnikatelům budovat vysokou kulturu důvěry, připravit lídry na budoucnost, optimalizovat růst a expanzi, sladění organizace po fúzi a akvizici, sladění organizace , vytváření strategií pro VUCA prostředí, uzdravit vztahy na pracovišti nebo vybrat správné lidi do týmu. 

Společně založili a vedou 🛟 privátní podpůrnou skupinu pro oběti narcismu 

👉 Pomáhají odhalit toxicitu ve vztazích a uzdravit psychicky nebezpečné prostředí nejen na pracovišti, ale i v zájmových organizacích, klubech a rodinách. 

---
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.